Na inlog vindt U op deze pagina de documenten voor leden.

In de klachtenregeling zijn de algemene regels t.a.v. omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven.  Dit is een uitgebreid document wat kan worden opgevraagd. Het advies is om dit niet standaard te verstrekken aan medewerkers.

Naast de klachtenregeling is een procedure opgesteld waarin voor de medewerker beschreven staat hoe deze een klacht kan indienen. U kunt deze procedure op uw eigen site zetten. Onderaan de Home page kan de procedure gedownload worden.

Om gebruik te kunnen maken van de klachtenregeling van de ZFB gelden de volgende uitgangspunten:

  • U bent lid van de ZFB (en dus ook lid van de NVAB en BIG geregistreerd)
  • De klacht is ontstaan na het aangaan van het lidmaatschap
  • De klacht betreft bedrijfsgeneeskundige zorg
  • Per jaar worden maximaal 2 klachtafhandelingen vergoed.
  • Vergoeding betreft het traject tot aan aansluiting bij de geschillencommissie. Indien behandeling in de geschillencommissie nodig is, zal vergoeding via uw aansprakelijkheidsverzekering verlopen.

U kunt vragen of opmerkingen ten aanzien van de klachtenregeling aangeven via zfb@epsnet.nl.