Vereniging van zelfstandige & freelance bedrijfsartsen.

Wij zijn een vereniging voor en door bedrijfsartsen.
Alle leden zijn geregistreerd bedrijfsarts en lid van de NVAB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging ZFB in een notendop

o

Waar houden we ons mee bezig?

De vereniging is druk bezig om ervoor te zorgen dat de aangesloten leden op relatief eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) aan hen stelt. Er zijn workshops geweest en er zijn formats ter beschikking om zelf mee aan de slag te gaan.

over ons

Over Ons

De vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB) is ontstaan uit een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB, onderdeel van de KNMG). Hoewel onafhankelijk hebben we een goede en nauwe band met de NVAB.

agenda rond

Agenda

Tweemaal per jaar organiseren wij een ledenvergadering gecombineerd met een geaccrediteerde nascholing. In de agenda kunt u de datum vinden van de volgende vergadering (indien bekend) en een overzicht van de onderwerpen/ activiteiten waar de ZFB bij betrokken is.

Al onze leden zijn geregistreerd bedrijfsarts.

Wij blijven maar groeien niet alleen in getal maar ook in professionaliteit. ZFB artsen nemen hun werk serieus en volgen zoveel mogelijk de richtlijnen en werkwijzers van het vak. Onderaan deze pagina kunt u onze klachtenprocedure downloaden. Voor een Second Opinion kunt u direct doorklikken naar de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion.
Hier vindt U alle informatie over hoe en wanneer U een second opinion kan aanvragen. De landelijke pool is mede door de ZFB in 2018 ingesteld en borgt een professionele uitvoering van de second opinion.
437

Artsen

d

Meld je bij ons aan

Indien u lid wilt worden en u bent al lid van de NVAB, klik dan hier.

Of neem contact op

We verzoeken u bij voorkeur via e-mail contact op te nemen.

ZFB-secretariaat
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
+31 40 2094035
zfb@epsnet.nl

Voor de klachtenprocedure ZFB, klik op downloaden.

Voor de Leidraad Privacy, klik op downloaden.